Fasilitointi

fasilitointi
Fasilitointi on ryhmäprosessien ohjaamista.

Fasilitointi antaa potkua tiimityöskentelyyn!

Kuinka usein olet ollut tilanteessa, jossa kokouksissa tai työryhmissä työskentely on tuntunut ajan hukkaan heittämiseltä? Pläräät ehkä mieluummin kännykkää tai kalenteria ja suunnittelet tulevaa? Turhat kokoukset ovatkin aikamme vitsaus – vaikka yhtä aikaa tarvitsisimme kaikkien panoksen toimintamme kehittämiseen. Fasilitointi voi olla apu näihin tilanteisiin.

Fasilitoinnilla tarkoitetaan luovan ryhmäprosessin ohjausta. Fasilitaattori sopii etukäteen, millaista tulosta työpajan aikana halutaan saavuttaa. Tämän jälkeen hän pohtii keinoja, joilla tavoite saavutettaisiin mahdollisimman hyvin. Fasilitaattori mahdollistaa ratkaisujen löytämiseen. Hyvä vertaus on, että fasilitaattori ei kalasta ryhmälle vaan opettaa ryhmän kalastamaan.

Mihin fasilitointi soveltuu?

Fasilitointi sopii hyvin monenlaisiin tilanteisiin, esimerkiksi yritysen arvojen kirkastamiseen, brändin identiteetin rakentamiseen, uusien tuote- ja palvelukonseptien ideontiin, palvelumuotoiluun, yrityksen sisäisen viestinnän kehittämiseen tai vaikkapa nyt niin ajankohtaisen sosiaalisen median sisällöntuotannon ideoimiseen ja rytmittämiseen.

Työpajat voidaan suunnata yrityksen omalle henkilöstölle tai mukaan voidaan kutsua esimerkiksi asiakkaita, ulkopuolisia myyjiä tai loppukäyttäjiä. Fasilitointi voikin olla mukana myös markkinatutkimuksen fokus-ryhmien pitämisessä. Työpajan kokoonpano on riippuvainen siitä tavoitteesta, jota halutaan saavuttaa.

fasilitointiLuovat menetelmät fasilitonnin apuna

Työpajoissa käytetään usein erilaisia menetelmiä, joilla pyritään edesauttamaan ryhmäprosessia. Jokin menetelmä voi esimerkiksi huolehtia, että kaikkien äänet saadaan kuuluville. Toinen menetelmä pyrkii löytämään kirkkaimmat ideat. Kolmas voi auttaa jäsentämään löydettyjä viestinnän keinoja tärkeysjärjestykseen ryhmän valitsemien kriteerien suhteen.

On tärkeää huomata, että hyvä fasilitointi ei ole kuitenkaan riippuvainen yksittäisistä menetelmistä tai työkaluista, vaan menetelmät valitaan niin, että ne edesauttavat parhaalla mahdollisella tavalla työpajan tavoitetta. Itse olen huomannutu, että onn tärkeää myös tunnistaa yrityksen toimintakulttuuri, jotta valitut menetelmät eivät aiheuta vastarintaa. Hyvällä fasilitaattorilla onkin hallussaan laaja kirjo menetelmiä, joita voi hyödyntää erilaisissa tilanteissa. Lisäksi takataskussa on yleensä vaihtoehtoisia menetelmiä, sillä joskus jokin hyväksikin havaittu menetelmä ei toimi ajatellulla tavalla.

Työpajan kesto määräytyy tavoitteiden ja osallistujien mukaisesti, mutta tyypillisesti se on puolesta päivästä kahteen päivään. Työpajat voidaan järjestää yrityksen tiloissa, mutta usein on järkevää myös miettiä työpajan siirtämistä uuteen ympäristöön luovuuden mahdollistamiseksi. Työpajan hinta määräytyykin tavoitteen, osallistujamäärän, keston ja työpajan sijainnin mukaisesti.

Fasilitointi on minulle tärkeä osa koulutustani ja osa kursseistani ja koulutuksistani perustuu vahvasti osittain tai kokoaan fasilitoinnille. Kehitän omia fasilitointitaitojani jatkuvasti ja olen Suomen fasilitaattorit ry:n jäsen.

Miksi et siis kokeilisi fasilitointia omassa yrityksessäsi? Ota yhteyttä ja mietitään, miten fasilitointi voisi auttaa sinun tiimiäsi luomaan uutta tai kehittämään vanhaa!