pelillistäminen

Oppimisen digitaalinen pelillistäminen

Posted on Posted in Oppiminen

Olen hyvin kiinnostunut opetuksen kehittämisestä. Opettajaa minusta ei koskaan pitänyt tulla, vaikka Elisa-mummi sitä minulle ehdotti ammatiksi jo kun olin ala-asteella. Mutta niin vain kävi – oman väitöskirjanikin käsittelee markkinoinnin opettamisen johtamista.

Digitalisaatio tuo opetukseen uusia ulottuvuuksia. Hyvin tehty digitalisaatio voi esimerkiksi mahdollistaa opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelua voi tehdä henkilökohtaisista tavoitteista käsin ja hankkia lisätietoa juuri niistä asioista, joita tarvitsee. Esimerkiksi avoin korkeakouluopetus on todella hieno esimerkki tästä.

Itse opetan monella eri tavalla, olen tottunut pitämään luentoja yli 300 sadalle hengelle, toisaalta voin opettaa workshop -menetelmällä hyvinkin pienelle ryhmälle. Joskus olemme kaikki samassa tilassa ja joskus taas koko opetus tapahtuu verkon välityksellä.

Uusin projekini opetukseen liittyen on pelillistäminen. Pelillistämisellä tarkoitetaan pelinomaisten elementtien ottamista mukaan opetukseen. Se on siis itseasiassa eri asia kuin pelaaminen, jota sitäkin voidaan käyttää mielekkäästi opetuksen tukena. Pelillistämisen tyypillisiä elementtejä ovat esimerkiksi opetuksen tarinallisuus, pistejärjestelmät ja erilaiset palkinnot tasolta toiselle siirryttäessä.

Hyvin tehtynä pelillistämisen on nähty innostavan ja motivoivan opiskelijoita. Tämän projketin puitteissa kehitän näiden elementtien käyttämistä tietyillä kursseillani. Olen hakenut projektille myös ulkopuolista rahoitusta. Toivotaan, että rahoittajatkin näkevät projektin hyödyllisyyden.