paikkamarkkinointi

Paikkamarkkinointi

Posted on Posted in Kuluttajatutkimus, Paikka

Paikan merkitys ja paikan markkinointi on mielenkiintoinen osa markkinoinnillista ajattelua. Meillä jokaisella on merkityksellisiä paikkoja, joihin meillä on kiinteä ja tunnepohjainen suhde. Tyypillisesti tällaisia paikkoja ovat kotikaupunkimme tai se kaupunki, jossa olemme nuoruutemme viettäneet.

Paikan merkityksellisyys voi olla monitasoinen, siihen liittyy niin yksityisiä, sosiaalisia kuin historiallisiakin piirteitä. Paikka näyttäytyy myös erilaisena sille joka siellä asuu tai tuntee sen ja niille jotka vain käyvät siellä.

Voidaan puhua paikan identiteetistä – lähes jokainen meistä pystyy kuvailemaan jollain tavalla millaisa on kotikaupungissamme, Helsingissä tai vaikkapa Lontoossa. Riippumatta siitä, olemmeko käyneet siellä, meillä on paikasta mielikuva ja paikalla on mielessämme jonkinlainen identiteetti.

Markkinoivat voivat pyrkiä vahvistamaan identiteettiä ja kehittämään paikkaa brändinä. Tämä helpottaa esimerkiksi silloin, kun halutaan kertoa paikan vetovoimaisuudesta ja houkuttelevuudesta. Ja niinkuin aina, brändin rakentaminen on strategista toimintaa, joten se auttaa myös resurssien kohdentamisessa. Olemmekin nähneet viime vuosina esimerkiksi kuntamarkkinoinnin lisääntyneen. Ehkäpä näkyvin esimerkki oli Seinäjoen Komia-kampanja muutama vuosi sitten.

Olen yliopistossa ollut mukana tutkimassa sitä, mikä tekee jostain paikasta parhaan paikan asua. Tuosta tutkimuksesta innostuneena olen jatkanut projektia eteenpäin. Tällä hetkellä tutkin asiaa yliopiston näkökulmasta, mikä tekee yliopistosta opiskelijalle merkityksellisen paikan? Tätä tietoa voidaan hyödyntää, kun vahvistetaan yliopistobrändiä. Kerron tästä projektista lisää kun se etenee.